GameExpres.cz

  Přihlášení
pomoc Nápověda k nakupování na GameExpres.cz | provozovatel Provozovatel obchodu GameExpres.cz | můj profil Můj profil na obchodě GameExpres.cz | můj nákupní košík můj nákupní košík
KATEGORIE ZBOŽÍ
PC HRY + HW»
Playstation 4»
PlayStation 5»
Playstation 3»
PS2, PSP, PS Vita»
XBOX ONE»
Xbox Series X»
XBOX 360»
Nintendo Switch»
Nintendo 3DS»
Nintendo DS, Wii, WiiU»
Figurky, plyšáci»
Knihy, plakáty, obrazy»
Kingdom Come
Retro konzole»
Bazar
Herní oblečení»
Herní Předměty a doplňky»
Hračky a modely»
Stolní hry
Karetní hry
Oblečení pro psy
Warhammer»
ZBOŽÍ SKLADEM
zobrazitNOVINKY


0,-Kč skladem
SLEVY
 The Sims 4: Život na venkově
The Sims 4: Život na venkově
999,- Kč
499,- Kč skladem 
INFORMACE
Obchodní podmínky 
Nákupní řád 
Záruční podmínky a
reklamační řád
 
Ochrana osob. údajů Nastavení soukromí Kontakt 
SLOVENSKÁ POBOČKA
Jste na českém obchodě GameExpres.cz. Mohl by vás zajímat herní obchod
Obchod pro Slovenské zákazníky.
pro slovenské zákazníky.

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Xzone SK s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
Xzone SK s.r.o. se sídlem Ulica Svornosti 43, 821 06, Bratislava, IČ: 35895845, xzone@xzone.cz, 415 652 090, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bratislavě vložka č. 32701/B, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese www.gameexpres.cz (dále jen eshop).

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2. Cena veškerého zboží nabízeného na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny spojené s dopravou zboží kupujícímu či provize bance za platbu platební kartou, které jsou uvedeny samostatně a tyto služby jsou volitelné). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.3. U zboží označeného jako „Předobjednávka“ je datum dodání a cena pouze orientační, jelikož prodávajícímu není cena ani datum dodání produktu přesně známo a nemůže ji tak kupujícímu garantovat. Prodávající si vyhrazuje právo datum dodání a cenu zboží označené jako „Předobjednávka“ změnit a informovat o tom Kupujícího na jeho emailovou adresu či telefonicky. V případě nesouhlasu Kupujícího se změnou má možnost od kupní smlouvy odstoupit.

2.4. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.

2.5. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.6. Prodávající je oprávněn před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.7. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu, která se výrazně liší od ceny zboží obvyklé na trhu v daném místě a čase. V takovém případě musí prodávající kupujícího o této skutečnosti informovat. Jestliže kupující se změnou ceny souhlasí objednávka bude potvrzena. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.


3. Odstoupení od smlouvy

3.1. V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

3.2. Zboží v podobě softwaru musí být v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Viz. zákon 367/2000 Sb. § 53 odstavec 7.

3.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení odešle nebo předá prodávajícímu zboží. V případě písemného odstoupení od smlouvy je rozhodujícím datem den odeslání zboží kupujícím.

3.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů v podobě nadstandardního způsobu dodání, hrazen je nejlevnější nabízený způsob dodání). Peníze jsou kupujícímu vráceny až po předání zboží.

3.5. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

3.6. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

3.7. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb (tzn. i digitálních kódů a licencí her).


4. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

4.1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

4.2. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

4.3. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.


5. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

5.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

5.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.5. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení zboží.

5.6. Při případném sporu mezi kupujícím a prodávajícím je možné využít mimosoudního řešení sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je prodávající povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení. Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.


6. Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

6.2. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.


7. Informace o zboží

7.1. V případě obrázků uvedených u zboží včetně přebalů her či jejich vyobrazení se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí být převzaty z aktuálně prodávaného zboží.

7.2. Informace v minimálních požadavcích na hru jsou pouze informativní. Jedná se o nejnižší možnou konfiguraci na které je možné hru spustit. Při převzetí zboží, před jeho rozbalením, je povinen kupující zkontrolovat na obalu hry uvedené minimální požadavky na počítač či typ herní konzole. Pokud hru kupující nerozbalí z originálního, je možné ji do 14 dní od zakoupení vrátit odstoupením od kupní smlouvy. Pokud hru zákazník rozbalí a nebude fungovat v důsledku nedostatečného výkonu počítače nebo nekompatibilního operačního systému či odlišné konzole pro kterou je hra určena nemůže zákazník nárokovat vrácení peněz.


8. Smluvní pokuta

8.1. Pokud si kupující zvolí dodání zboží přepravcem, objednávku před odesláním nezruší a zboží si nepřevezme je kupující povinen uhradit náklady vynaložené za dopravu prodávajícímu na účet 223433532/0300 nejpozději do 14 dní od jeho odeslání prodávajícím. V případě, že kupující neuhradí náklady spojené s dopravou prodávajícímu, souhlasí s předáním pohledávky subjektu zabývajícímu se vymáháním pohledávek.


9. Platba platební kartou či Twisto

9.1. Po odeslání objednávky je zákazník přesměrován na zabezpečenou platební bránu, pomocí které zadá platbu kartou. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím banky

- Platba kartou online je zpoplatněna (viz. 10. Ceník služeb).

- Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému platební brány, jsou chráněny a nedostávají se do prostředí třetích stran s vyjímkou banky, která transakci realizuje. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

- Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

Twisto - platba do 14 dní převodem
- Zboží budete platit společnosti Twisto payments a.s. do 14 dní od odeslání.
- Platbu zašlete společnosti Twisto payments a.s. s jejímiž všeobecnými obchodními podmínkami musíte souhlasit. Podmínkou služby je věk 18+ a převzetí zboží zákazníkem.


10. Ceník služeb

10.1. Doprava zboží k zákazníkovi je zpoplatněna cenou 75 Kč v případě České pošty a 79Kč u PPL. V případě pomalejšího doručení službou Česká pošta economy je cena 49 Kč a v případě doručení službou Zásilkovna je cena doručení 40 Kč.

10.2. U platby při dodání zboží dobírkou, se připlácí za tuto službu 30 Kč. Při osobním odběru zboží na prodejně se neplatí žádné manipulační poplatky.

10.3. Cena za platbu platební kartou online na eshopu je 1,45% z placené částky, minimálně však 8 Kč.


11. Závěrečná ujednání

11.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

11.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

11.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.Platné a účinné od 1.6.2020

Xzone SK s.r.o. Jiří Pospíšil – jednatel Ulica Svornosti 43 Bratislava